Mėšlidės

Mėšlidės ūkininkams

Mėšlo tvarkymas: ne tik jo mėžimas ir išvežimas. Tai sudėtinė gyvulininkystės atliekų tvarkymo dalis. Pasirinkus tinkamą tvarkymo sistemą, galima pagerinti gyvulių sveikatą ir produkcijos kokybę, padidinti produktyvumą, sumažinti pašarų bei darbo sąnaudas, apsaugoti aplinką nuo užteršimo ir net gauti iš to naudos.

Statant mėšlides, reikia:

* Apskaičiuoti mėšlidės plotą;
* Numatyti mėšlidės formą ir išmatavimus;
* Įvertinti mėšlo šalinimo iš tvarto metodą;
* Stengtis, kad mėšlo transportavimas nuo tvarto į mėšlidę būtų kiek galima tiesesnis ir trumpesnis;
* Įvertinti vietovės nuolydžius;
* Atskirti kritulių vandenį nuo pastatų stogų ir iš kiemo.

Jeigu jūsų ūkiui reikia naujos KOKYBIŠKOS mėšlidės ar modernizuoti esančią, kreipkites į mūsų kompaniją.